Kurumsal Kimlik

kurumsal kimlik

kurumsal kimlik

Kurumsal Kimlik Nedir ?

Bir kurumun logosundan sosyal medya hesaplarına, organik ya da potansiyel müşterilerle olan etkileşiminden web sitesi tasarımına, pazarlama şekillerinden reklam stratejisine kadar, kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik denir. Kurumsal kimlik kurumun algılanan ve benimsenen ticari karakterini ifade eder.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur ?

Kurumsal kimlik oluştururken kullanılan stratejinin, kalıcı, farklı ve özerk bir yapıya sahip olması gerekir. Kurumsal kimlik tasarımı aşamasında logo önemli bir yer tutar. Logo tasarlanırken kullanılan renklerin uyumu ve logo tasarımının akılda kalıcı olması, kurumsal kimlik açısından son derece önemlidir. Kurumsal kimlik, hem kurum içi hem de kurum dışı imajı biçimlendirir. Kurumun amacına ve hedef kitlesine uygun stratejiler belirlenmeli ve kimlik tasarımında rol alan ekip uyum içerisinde çalışmalıdır.

Kurumsal Kimlik Ne işe Yarar ?

Özgün ve işlevsel bir kurumsal kimlik, kurumun sektördeki pazarda önemli ve kalıcı bir yer edinmesi için önemli katkılarda bulunur. Olumlu ve akılda kalıcı bir kurum imajı markanın yaygınlaşması vepazardaki yerini güçlendirmesi açısından büyük kolaylık sağlar. Bu durum kurum maliyetlerini ciddi oranlarda azaltabilir.

Açıklayıcı bir kimlik, sektörde marka bilincini ve farkındalığını arttırır. Kurumsal kimlik, kuruma olan bağlılığı güçlendirmek için marka imajıyla doğru orantılıdır. Bu sayede hem personel hem de müşteriler arasında sadakati oluşturur.

Kurumsal kimliğin istikrarı ve yönetimi için, olmazsa olmaz üç unsurun birlikte işlenmesi gerekir. Bunlar, Kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişimdir. Bir kurumun kurumsal kimliğinin desteklenmesi için, bu üç unsurun kendi arasında zıtlaşmaması ve uyum içerisinde olması çok önemlidir.

En basit tanımıyla kurumsal kimliğin amacı, markayı sektörde kalıcı kılmak ve rakiplerinden net olarak ayırt edilmesini sağlamaktır.