267 sonuçtan 1-36 arası gösteriliyor

PROMOSYON KALEM MODEL ve FİYATLARI 2022

Tarih yazıyla başlar. Yazının icadından önceki yaşama dair bilinenler
kısıtlıdır çünkü geçmişin bilgisini geleceğe taşıyabilme olanağı
yazının bulunuşuyla birlikte başlamıştır. Sümerler’in insanlığa hediye
ettiği yazı, Mısırlılar’ın yazının önce parşömenlere sonra da
günümüzde kullanılan kağıtlara aktarılmasını sağlayan kalemi icat
etmeleriyle tarihin ve bir anlamda da medeniyetin gelişmesini
sağlamıştır. Edebiyat, sinema, tiyatro gibi sanat alanları, teknoloji
ve bilim gibi insanlığın gelişim noktaları ve daha birçok yaşamsal
alan yazının ve kalemin icadıyla var olabilmiştir.

İlk kalemler kamıştan yapılan ve mürekkebin parşömenler üzerine iz
bırakabileceği bir uza sahip olacak şekilde tasarlanmış olan kamış
kalemlerdir. Ancak kamış kalemlerin dayanıklılığı düşük ve kullanımı
kolay olmadığı için kuşların dökülen tüylerinin toplanarak tüysüz
kısmının mürekkebe batırılmasıyla kullanılan tüy kalemlere
geçilmiştir. Tüy kalemlerin kullanımı da sürekli mürekkebe batırılması
gerektiğinden zaman kaybına yol açtığından içine mürekkep konularak
uzun yazılar yazılabilmesine imkan tanıyan dolma kalemler
geliştirilmiştir. Yani hayat içerisinde onlarcası elimizden geçen ve
çoğunuzun şu anda en az bir tanesine sahip olduğunuz basit bir icat
gibi görünen kalemler aslında insanlık tarihi için oldukça önemli bir
yere ve ilgi çekici bir tarihe sahiptirler. Eğer kalem icat
edilmeseydi şu anda bilgisayar ortamında bile olsa bu metni yazamıyor
olacaktık çünkü muhtemelen teknolojik gelişmelerin de nesilden nesile
aktarılması güçleşecek ve belki bilgisayarın keşfi bile olanaksız bir
hale gelecekti. Hatta belki de William Shakespeare’i, Virginia
Woolf’u ya da Franz Kafka’yı hiç tanımayacaktık. Düşüncesi bile ne
kadar kötü değil mi? İyi ki kalemler var.

Peki kalemlerin markalar için reklam, tanıtım ve pazarlama olaylarında
nasıl bir etkisi vardır?

Kalemler yazma eyleminin dışında, pek çok alanda bir prestij gereci
olarak da kullanılmıştır. Bu durum zamanla kalemlerin markalar için
kurumsal hediye ve promosyon ürünü olarak da kullanılmasına yol açmış
ve bizce çok da iyi olmuştur. Kalemler kolay taşınabilir ve son derece
işlevsel araçlar oldukları için reklam ve tanıtım çalışmalarında
oldukça etkili bir rol oynarlar.

Kalemlerin dolaşımı çoğu ürüne oranla çok daha kolay ve hızlıdır.
Çalışanlarınıza ya da müşterilerinize hediye olarak vereceğiniz
markanızın renklerine uygun şekilde tasarlanmış ve tasarımın dokusunu
bozmayacak şekilde yerleştirilmiş logonuzun bulunduğu şık ve kaliteli
bir kalem elden ele dolaşarak markanızın bilinirliğine büyük bir katkı
sağlayacaktır.

Kurumsal hediye veya promosyon ürünü olarak kullanılan kalemler
müşterilerinizle markanız arasındaki bağı güçlendirir ve kalem üzerine
yerleştirilmiş logonuzun göz önünde olmasını sağlar.

Promosyon ürünü olarak verilmiş bir kalem gelişigüzel ortada
bırakılmış dahi olsa elden ele dolaşarak markanızı görünür kılar ve
logonuzu insanların hafızalarına yerleştirir.

Çalışanlarınıza promosyon ürünü olarak verdiğiniz kalemler
çalışanlarınıza değerli olduklarını hissettirir ve markanıza olan
sadakatini kuvvetlendirir. Değerli olduklarını hisseden çalışanların
çalıştıkları firma ile ilgili olumlu görüş bildirmeleri ve aldıkları
promosyon ürünlerini çevrelerindeki insanlarla paylaşmaları sık
rastlanan bir durumdur ve markalara katkısı oldukça fazladır.

Bir Promosyon Ürünü Olarak Doğru Kalem Nasıl Olmalıdır?

Müşterilerinize ya da çalışanlarınıza promosyon ürünü olarak hediye
edeceğiniz kalemin bir bakıma markanızı temsil edecek bir araçtır bu
yüzden düşük kalitede bir malzemeden olmaması ciddi anlamda önemlidir.
Çabuk bozulan, mürekkebi kuruyan ya da baskıları solan bir kalem
markanız hakkında olumsuz bir imaja yol açabilir. Seçeceğiniz kalemin
kalitesi ve işlevini uzun süre yerine getirebilmesi öncelikleriniz
arasında olmalıdır.

Seçeceğiniz kalem markanızın renklerine uygun olabileceği gibi farklı
renklerde de olabilir önemli olan logonuzun kalemin gövdesinde net bir
şekilde görülmesi ve dışarıdan fark edilmesidir.

Mürekkep rengi seçimi de marka ve logonuza uygun renklerde olabilir
ancak mavi ve siyah mürekkep insanlar tarafından daha fazla tercih
edildiği için bu iki renk arasında bir seçim yapmanız promosyon ürünü
olarak müşteri ya da çalışanlarınıza hediye edeceğiniz kalemin daha
fazla kullanılabilmesi ve dolaşıma girmesi açısından iyi olacaktır.

Özel günlerde ya da tebrik/kutlama gibi olaylarda kişiye özel
tasarlanmış şık bir tasarıma sahip dolma kalemleri tercih
edebilirsiniz.

Promosyon Kalem Baskılı

baskılı promosyon kalem